• Slider
  • Slider
Về chúng tôi
Về chúng tôi
VÂN LONG TECHPLAS được vun trồng và xây đắp từ những kinh nghiệm tích lũy hơn 20 năm trong ngành sản xuất và gia công nhựa kỹ thuật từ Công ty mẹ - VÂN LONG PLASTIC. Với những sáng kiến và đột phá mới từ đội ngũ nhân lực trẻ và hùng hậu, VÂN LONG TECHPLAS tự tin phát triển trở thành đơn vị sản xuất công nghiệp hỗ trợ hàng đầu Việt Nam, đưa ngành công nghiệp nước nhà sánh bước cùng năm châu....